เกี่ยวกับกวางโจว
  เมาน์เทนวิลล่ากวางโจว
  2017-11-06

  เมาน์เทนวิลล่ากวางโจวตั้อยู่ในหุบภาคตะวันออกเฉียงใต้ดอยหมอซิงภูเขาป๋ายหยุน กลุ่มสิ่งก่อสร้างถก่อสร้างตามภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นและจัดเรียงตามแนวหุบเขาและห้วยน้ำ   ให้บ้านสวนและที่พักอาศัยให้เขากับสิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธี “หลบซ่อน” และ “หดมังกรเป็นนิ้ว” แสดงศิลปะการก่อสร้างโบราณของประเทศจีน สิ่งก่อสร้างดังกล่าวออกแบบโดยนักออกแบบมีชื่อเสียงระดับชาติ โม่ป๋อจื้อ เป็นตัวแทนของศิลปะส่ิงก่อสร้างบริเวณหลิ่งหนานซึ่งอยู่ภาคใต้ของประเทศจีน ได้รับรางวัลด้านการสร้างสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากสมาคมสถาปนิกแห่งประเทศจีน ได้รับคำชื่นชมเป็น “โรงแรมประเทศ” ซึ่งเคยต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้งภายในและต่างประเทศหลายท่าน


  201503241306505427.jpg


  201503241307496309.jpg


  เมาน์เทนวิลล่ากวางโจวมีห้องนอนทัั้งหมด 56 ชุด มีห้องชุด “เทียนหรานจวู” “ซานเตี๋ยฉวน” และห้องเพล็กซ์รวม 15 ชุด โรงอาหารมีทั้งมี 4 แหล่ง เช่น เถาหรานทิง โรงพระจันทร์ เป็นต้นโดยลักษณะแต่ละแห่งมีลักษณะแตกต่างกัน ห้องประชุมมี 6 ห้องที่สไตล์ที่แตกต่างกัน เช่น ซินหรานทิง เหล่ยหรานทิง เป็นต้น พร้อมจัดให้มีเฟอร์นิเจอร์สมัยราชวังหมิงและชิงที่คุณค่าสูงทั้งหม 197 ชิ้นเพื่อใช้งาน พร้อมดอกไม้และต้นไม้ที่ราคาแพงหลายสิบพันธุ์เพื่อให้ชม

   

  ที่อยู่เลขที่ 1128 ถนนป๋ายหยุนตอนเหนือ เขตป๋ายหยุน (พื้นที่ชมวิวภูเขาป๋ายหยุน) 


  201503241308255027.jpg