เกี่ยวกับกวางโจว
  2017-11-06

  หมายเลขโทรศัพท์ประจำ

  สายด่วนร้องเรียนการท่องเที่ยว :86-20-12345

  สายด่วนสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว:86-20-81078277

   

  หมายเลขโทรศัพท์บริการเพื่อความสะดวกประชาชนระดับชาติ

  ตรวจสอบหมายเลขทรศัพท์ภายในเมือง :114

  ตรวจสอบรหัสไปรษณีย์:184

  พยากรณ์อากาศ:121

  แจ้งเวลา:117

  ศูนย์ฉุกเฉิน :120

  สัญญาณเตือนการจราจรบนท้องถนน:122

  สัญญาณเตือนโจร :110

  สัญญาณเตือนไฟไหม้ :119