เกี่ยวกับกวางโจว
  แคนตันทาวเวอร์
  2019-01-02

  แคนตันทาวเวอร์ยืนอยู่ที่สี่แยกของแกนกลางใหม่กวางโจวกับแกนภูมิทัศน์แม่น้ำเพิร์ล ตรงข้ามกับสวนเอเชียนเกมส์ไห่ซินทรา จัตุรัสหัวเฉิงและย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมืองใหม่จู่เจียง แคนตันทาวเวอร์รวมความแข็งแกร่งกับศิลปะเข้าด้วยกันอย่างดีโดยแบบจำลองการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ หลอดแกนคอนกรีตเป็นแกนกลาง โครงสร้างหลอดเหล็กด้านนอกประกอบด้วยวงรีสองวง โดยด้านบนเป็นวงรีขนาดเล็กและด้านล่างเป็นวงรีขนาดใหญ่ ศูนย์กลางครอสกัน หมุนทวนเข็มนาฬิกา 135 องศา สร้างเป็นรูปร่าง"เอวที่บางเฉียบ"ไว้ที่ส่วนกลางทาวเวอร์ โดยโครงสร้างหลอดเหล็กด้านนอกทั้งมีเสาตั้ง 24 ต้นและแหวนเหล็ก 46 แหวน


  รูปร่างประเภทเกลียววงรีที่บิดตัว  โครงสร้างแบบเปิดโล่งและกลวงได้สร้างชุด"ที่สุดในโลก" ทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

  เช่น แพลตฟอร์มชมวิวกลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก------แพลตฟอร์มชมวิวเพื่อถ่ายภาพ 448 เมตรบนแคนตันทาวเวอร์

  ทริปที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก------การขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างเร็วสุดขีดบนแคนตันทาวเวอร์

  บันไดทางอากาศที่ยาวที่สุดในโลก------บันไดสวรรค์

  ร้านอาหารหมุนเวียนที่สูงที่สุดในโลก------ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์แบบเมดิเตอร์เรเนียนหมุนรอบที่มีความสูง 424 เมตรและ 106 ชั้น

  ชิงช้าสวรรค์แนวนอนที่สูงที่สุดในโลก------ชิงช้าสวรรค์แนวนอนที่อยู่ด้านนอกของแพลตฟอร์มชมวิวกลางแจ้งที่มีความสูง 450 เมตร

  ที่ทำการไปรษณีย์อากาศที่สูงที่สุดในโลก ลฯล

  เป็นหนึ่งใน"แปดภูมิทัศน์ใหม่ของยางเฉิง" แคนตันทาวเวอร์แบกรับภาระสืบทอดประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมกว่า 2,000 ปีของกวางโจว เผยแพร่เส้นทางการพัฒนาของเมืองนานาชาติกวางโจว  กลายเป็นสถานที่สำคัญใหม่ในเมือง

  ที่อยู่ เลขที่ 222 ถนนเยวี่ยเจียงตะวันตก เขตไห่จู เมืองกวางโจว