เกี่ยวกับกวางโจว
  ไอโซนุ่นในสวนล้านดอกทานตะวันกำลังบานใหญ่
  2018-11-29

  กิ่งก้านใบสูงเหมือนร่มยักษ์ที่กางออกมา ดอกไม้บานเป็นชั้น ๆ และกลีบดอกสีชมพูเรียง

  รายไปตามกิ่งก้าน เหมือน" สวรรค์ "ที่งดงาม ในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง ไอโซนุ่นในสวน

  ล้านดอกทานตะวันในเขตหนานซากำลังบานใหญ่ เนื่องจากรูปร่างคล้ายซากุระและช่วง

  ออกดอกค่อนข้างช้า จึงเรียกว่า" ซากุระในฤดูใบไม้ร่วง "หรือที่เรียกว่า ต้นไม้ที่งดงาม  ชะตากรรมของสวนดอกทานตะวันและ "ซากุระในฤดูใบไม้ร่วง" ต้องย้อนหลังไปถึง

  ปีพ. ศ. 2549 ในเวลานั้นมีศาสตราจารย์พฤกษศาสตร์ที่ทำงานอยู่มหาวิทยาลัย

  เกษตรศาสตร์ภาคใต้ประเทศจีนคนหนึ่งได้นำต้นอ่อนหนุ่มเข้ามา และได้ปลูกดูแลอย่าง

  ระมัดระวังโดยชาวสวน แล้วต้นกล้าก็เติบโตขึ้นเป็น "ต้นไม้กษัตริย์" ในปัจจุบัน และ

  พร้อมกับ "ซากุระ" มากกว่า 30 ต้นในบริเวณโดยรอบสร้างขื้นเป็น "สวนซากุระในฤดู

  ใบไม้ร่วง" ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร เท่าที่ทราบว่าช่วงฤดูการดูที่ดีที่สุด

  สำหรับ "ซากุระในฤดูใบไม้ร่วง" คือตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงวันที่ 12 ธันวาคม

  ในช่วงงานกิจกรรม นักท่องเที่ยวที่สวมเสื้อผ้าจีนฮั่นหรือชุดคอสเพลย์สามารถเข้าสวน

  ได้ฟรี