เกี่ยวกับกวางโจว
  ร่องเรือแม่น้ำจูเจียง
  2017-11-06

  แม่น้ำจูเจียงสายน้ำที่สวยงามทะลุผ่านเมืองแพะ เป็นมารดาแม่น้ำของเมืองกวางโจว เมื่อท้องฟ้ามืดลง คลื่นน้ำจูเจียงประกายระยิบระยับ แสงสะท้อนกลับอย่างแวววาว สถาปัตยกรรมร่วมสมัยของฝั่งตระหนักถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองแพะ ส่วนสิ่งก่อสร้าสมัยใหม่เน้นอารมณ์แฟชั่นของสมัยใหม่ การร่องเรือใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง พาคุณชมดูสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งตามแนวคลอง คุณจะเบิกบานใจกับทิวทัศน์ยามกลางคืนสวยงามของแม่น้ำจูเจียง


  广百号_副本.jpg


  ปัจจุบันนี้ นักท่องเที่ยวจะลงเรือเพื่อชมวิวได้ที่ท่าเรือเทียนจื้อและท่าเรือต้าซา จัดให้มีบริการร่องเรือทั้งระดับหรูหราและระดับทั่วไป ราคาแตกต่างตามอาหาร บริการและชั้นของเรือ

   

  ท่าเรือที่ลงเรือ

  ท่าเรือเทียนจื้อ เลขที่ 200 ถนนเจียงจง เขตเว่ซิ่ว

  ท่าเรือต้าซา เลขที่ 466 ถนนเจียงตุง เขตเว่ซิ่ว 


  天字码头夜景-(改).jpg