เกี่ยวกับกวางโจว
  แจ้งข่าวการระงับการจัดงานแสดงสินค้า งานวัดกวางฝู่
  2020-02-04

              ตามข้อกำหนดของมณฑลกวางตุ้งที่จะเริ่มต้นการตอบสนองในระดับแรกต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่สำคัญ"การควบคุมระดับ4" และของระบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัด” เมืองกวางโจวได้ระงับการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ในปี2020 ·ตรุษจีนกวางโจว ชมดอกไม้ที่ฮัวเฉิง ต่อมาได้รับการตัดสินใจให้งดการจัดงานแสดงสินค้า งานวัดกวางฝู่

  แจ้งเพื่อทราบ


  คณะกรรมการจัดงานเทศกาล งานวัดกวางฝู่

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020