เกี่ยวกับกวางโจว
    ทราเมี่ยน เวลาเก่าที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดของสถาปัตยกรรม
    2018-12-26

    อาคารสไตล์ตะวันตกชุ่ยโจว ถนนดอกไม้กิโลเมตร โดยมีต้นไม้โบราณสะท้อนกัน ทำให้ทราเมี่ยนเต็มไปด้วยสไตล์ที่แปลกใหม่ อาคารสไตล์ตะวันตกต่างๆได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทราเมี่ยน ซึ่งเป็นพยานในการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ตอนนี้ได้กลายเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์  เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนี้และเกาะแห่งนี้ให้ผู้คนฟังด้วย


    เมื่อก่อน ทราเมี่ยนเมืองกวางโจวเป็นสันดอนทรายที่มีพื้นที่ 0.3 ตารางกิโลเมตรและมีชื่อว่า“ ซือชุ่ยโจว” ทางใต้ติดกับทะเลสาบไบ๋เอ๋อและทางหนือเชื่อมต่อกับทราจี(ถนน๖๒๓ในตอนนี้)  ปจจุบันนี้ทราเมี่ยนมีอาคารที่มีอยู่เกือบ 100 หลัง  ซึ่งสะท้อนเทคโนโลยีและศิลปะของสถาปัตยกรรมตะวันตก พร้อมผสานความหลากหลายเข้าด้วยกันกับวัฒนธรรมหลิงหนาน ในปี 1996 คณะรัฐมนตรีประกาศว่า  กลุ่มอาคารทราเมี่ยนเป็นหน่วยคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งชาติ ทราเมี่ยนเป็นคาไลโดสโคปในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของกวางโจวในสมัยใหม่

    อาคารทราเมี่ยนในช่วงต้นสร้างขึ้นที่เขตสัมปทานทราเมี่ยนในช่วงปี 1861 จนถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 19  ช่วงคริสต์ทศวรรษ 1890ถึงคริสต์ทศวรรษ 1930 เป็นช่วงเวลาการก่อสร้างขนาดใหญ่ของเขตสัมปทานทราทราเมี่ยน  ในเวลานั้น  สไตล์คตินิยมสรรผสานเลียนแบบโบราณและสไตล์สมัยใหม่ตอนต้นที่ยอดนิยมในยุโรปจำนวนมากถูกสะท้อนออกมา