เกี่ยวกับกวางโจว
  พิธีเปิดของเทศกาลอาหารนานาชาติกวางโจว
  2018-11-16

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน เทศกาลอาหารนานาชาติกวางโจวประจำปีพ. ศ. 2561 ได้จัด

  ขึ้นที่เมืองอาหารนานาชาติโสงเฟิงเขตพานหยูเมืองกวางโจว อาหารพิเศษกลิ่นหอมและ

  มีสีสันเต็มไปด้วยการสรรเสริญของผู้เข้าชม  คู่มือมิชลินได้เข้ากวางโจวในปีนี้ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เปิดตัว "คู่มือมิชลินอาหาร

  กวางตุ้ง" อาหารมิชลินได้กลายเป็นจุดเด่นของอาหารกวางโจว ในงานเทศกาลอาหาร

  นานาชาติกวางเจาปีนี้  ได้เพิ่มบริเวณพิเศษสำหรับอาหารมิชลินอย่างเหมาะกับโอกาศ

  และบริเวณนี้จะมุ่งเน้นไปที่ร้านอาหารบางแห่งที่อยู่ในรายชื่อของมิชลินในปีนี้ ตามการ

  แนะนำจากผู้จัดงานว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เทศกาลอาหารนานาชาติกวางโจวได้นำร้าน

  อาหารมิชลินเข้ามาร่วมงาน


  เทศกาลอาหารในครั้งนี้จะใช้ธีมของ "การสัมผัสวัฒนธรรมอาหารทางธุรกิจมิลเลนเนียม 

  และนิทรรศการรูปแบบของอาหารกวางโจว " สร้างบูธทั้งหมด 290 บูธ บูธ 290 แห่งใน

  พื้นที่หลักแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหารของร้านที่มีชื่อเสียง กลุ่มอาหารนานา

  ชาติ กลุ่มอาหารเขตต้าวาน กลุ่มอาหารจีน กลุ่มอาหารป๋าวต่าว กลุ่มอาหารพานหยู

  กลุ่มอาหารออนไลน์และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์