เกี่ยวกับกวางโจว
    ภายในเมืองการเงินกวางโจวจะก่อสร้างถนนสไตล์หลิ่งหนาน
    2018-10-12

     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าทรัพยากรสาธารณะของกวางโจวได้ออก "ประกาศประกวดราคาเพื่อการสำรวจและออกแบบโครงการวิศวกรรมถนน สไตล์หลิ่งหนาน สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนทางการค้าของเขตเริ่มต้นเมืองการเงินระหว่างประเทศกวางโจว" และเอกสารการเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง  ประกาศแสดงให้เห็นว่า   โครงการนี้ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งภูมิทัศน์ระบบน้ำจุ้ยจินหย่งและถังเสี่ยหย่งภาคกลางพื้นที่วางแผนของเขตเริ่มต้นเมืองการเงินระหว่างประเทศของกวางโจว   จะสร้างภูมิทัศน์ระบบน้ำทั้งสองฝั่งที่เจริญรุ่งเรืองและสะดวกสบาย สง่าราศีและขนาดใหญ่ที่สวยงามในถนนสไตล์หลิ่งหนานสำหรับพลเมือง   โดยผ่านภาพลักษณ์สิ่งปลูกสร้างที่เต็มไปด้วยสไตล์หลิ่งหนานทั่วไป เช่น ร้านค้าและลานแบบดั้งเดิมเป็นต้น    รวมกับองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมแบบดั้งเดิม เช่น ลานกว้าง วิศวกรรมชายฝั่งแม่น้ำและซุ้มประตูเป็นต้น


      คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม คศ.2019   จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน คศ.2020  โครงการ ประกอบด้วยที่ดินแปลงเชิงพาณิชย์ 6 แห่ง รูปแบบสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นต่ำถนนคนเดินเชิงพาณิชย์ แบบสไตล์พื้นบ้านหลิ่งหนาน   เนื้อที่รวมของโครงการ 36,326 ตารางเมตร พื้นที่ก่อสร้างรวมบนพื้นดิน 40,197 ตารางเมตร ความสูงโดยรวมของอาคารไม่เกิน 15 เมตร ความสูงบางส่วนไม่เกิน 18 เมตร