เกี่ยวกับกวางโจว
    ในช่วงสัปดาห์ทองวันชาติจีน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่างโจวได้ผลการเก็บเกี่ยวดี รายได้รวมเกินกว่า R
    2018-10-08


     ด้วยสถานะเมืองศูนย์กลางแห่งชาติของเมืองกว่างโจวปรากฏชัดเจนออกมาต่อไป  ฟังก์ชั่นการรวบรวมและแผ่ขยายทางการท่องเที่ยวของกว่างโจวได้รับความเสริมสร้างขึ้นต่อไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการท่องเที่ยววันหยุด  "รายงานพยากรณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวในช่วงวันชาติและเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปีคศ.2018" ที่เปิดเผยตามสถานการณ์วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการจองผลิตภัณฑ์สำหรับวันหยุดและการท่องเที่ยวในวันชาติของ"ซีทริปทราเวล"แสดงให้เห็นว่า  กว่างโจวจัดอันดับให้เป็นเมืองแหล่งที่มานักท่องเที่ยวสิบอันดับแรกในช่วงวันชาติและ"ดับเบิลสิบสุดยอด"เมืองเที่ยวแบบอิสระที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนประจำปีนี้  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กว่างโจวไม่เพียงแต่เป็นแหล่งที่มานักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย


     ตามรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์นักท่องเที่ยวของกวางโจวในช่วงวันชาติประจำปี ค.ศ. 2018ที่ดำเนินร่วมกันโดยหน่วยงานการท่องเที่ยวของเมืองกวางโจวและผู้ให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่า  ในช่วงวันชาติ กวางโจวต้อนรับนักท่องเที่ยวพลเมือง 14.725 ล้านคน/ครั้ง  เพิ่มขึ้น 10.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดของเมือง 11560 ล้าน หยวน เพิ่มขึ้น 10.39% เมื่อเทียบเป็นรายปีทีี่แล้ว  กวางโจวต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่น 8,489,100 คน/ครั้ง คิดเป็น 57.65% ในนั้น  ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 346,500 คน/ครั้ง


    จากการสำรวจพบว่า  อาหารในกวางโจวได้ฝังรากลึกลงในใจของประชาชน ในตัวเลือกความน่าดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวของกวางโจว (สามารถเลือกหลายรายการ) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกอาหารท้องถิ่น  คิดเป็น 74.78%  ในเวลาเดียวกัน  รีสอร์ทท่องเที่ยวฉางหลงได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในกวางโจวในสายตาของนักท่องเที่ยว  หอกวางโจวเป็นอันดับที่สอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองกวางโจวมีบทบาทผลักดันที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวในเมือง