• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เกี่ยวกับกวางโจว
首页 > 多语言版本 > Thai > ช็อปปิ้ง
ฟูลี่เมืองไห่หู(FuliHaizhu City Square)
2020-09-07


  FuliHaizhu City Squareเป็นไข่มุกที่งดงามบนศูนย์กลางทางเหนือและทางใต้ของเขตเมืองดั้งเดิมของกว่างโจว.ความเจริญรุ่งเรืองในเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยการบริโภคที่แข็งแกร่ง.


  ที่อยู่: เลขที่1 เจียงหนาน เวส โร้ด, เมืองไห่จู

  การเดินทาง: ออกจากสถานีรถไฟใต้ดินB ของ เจียงหนานซีบนรถไฟใต้ดินสาย 2

已编辑图片


已编辑图片


已编辑图片