• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เกี่ยวกับกวางโจว
首页 > 多语言版本 > Thai > สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านกวางตุ้ง – เฉินเจียสือ(Chen Clan Academy)
2020-10-21

พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านกวางตุ้งก่อตั้งขึ้นในปี1959ที่วิทยาลัยตระกูลเฉิน.ที่ตั้งของวัดตระกูลเฉินสร้างเสร็จในปีที่ 19  ของกว่างซู ในสมัยราชวงศ์ชิง (ปี1893) เป็นวัดร่วมตระกูลที่สร้างขึ้นในกวางโจว โดยตระกูลเฉินจากทั่วกวางตุ้งในราชวงศ์ชิง ในปี 1988 สภาแห่งรัฐได้ประกาศให้เป็นสถานที่คุ้มครองวัตถุทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ.บ้านบรรพบุรุษตระกูลเฉินผสมผสานเทคนิคการตกแต่งสถาปัตยกรรมที่หลากหลายในเขตหลิงหนานทั้งการแกะสลักไม้ แกะสลักอิฐ แกะสลักหิน การทำเครื่องปั้นดินเผา ประติมากรรม "ฮุยซู่" ทองแดงและเหล็กหล่อและงานจิตรกรรม รู้จักกันในนาม "ไข่มุกแห่งศิลปะสถาปัตยกรรมหลิงหนาน" เป็นอาคารบรรพบุรุษที่ใหญ่ที่สุดได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดและได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามที่สุดในจีน.

已编辑图片


已编辑图片

เวลาเปิด:9:00-17:00

เวลาปิด:17:30

เวลาทำการ:เปิดตลอดทั้งปี

ที่อยู่:ถนน จงชาน7 กว่างโจว (สถานี Chen Clan Academy รถไฟใต้ดินกว่างโจวสาย 1)

คะแนนความน่าสนใจ:AAAAA