• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เกี่ยวกับกวางโจว
首页 > 多语言版本 > Thai > สถานที่ท่องเที่ยว
เมืองโบราณซาวาน (Shawan Ancient Town)
2020-01-31

เมืองโบราณซาวาน ( Shawan Ancient Town)ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 800 ปี เป็นแหล่งเอกลักษณ์และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมหลิงหนานที่ไม่เหมือนใคร ได้รับรางวัล "เมืองที่มีชื่อเสียงของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน", "บ้านเกิดของศิลปะพื้นบ้านจีน –บ้านเกิดของเพลงกวางตุ้ง"สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ระดับชาติและรางวัลเกียรติยศอื่น ๆ


คุณสามารถเห็นบริบททางประวัติศาสตร์ของการพัฒนาของเมืองโบราณได้อย่างชัดเจนรูปแบบหมู่บ้านโบราณของ "บันไดหินและตรอกซอกซอยหิน " ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี หรืออาคารโบราณและศาลเจ้า ประติมากรรมจากดินเหนียวและรูปสลักหิน และภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ ในพื้นที่หลักของเมืองโบราณมีห้องโถงที่แสดงนิทรรศการจำนวน 10 ห้อง วัฒนธรรมห้องโถงบรรพบุรุษดั้งเดิมของซาวาน วัฒนธรรมตระกูล วัฒนธรรมสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมการเกษตร วรรณกรรมพื้นบ้านและศิลปะ ได้รับการจัดแสดงอย่างเต็มที่ แสดงให้เห็นประเพณี มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งของเมืองโบราณซาวาน

เมืองโบราณซาวานมีชื่อเสียงเป็นพิเศษในด้านศิลปะประติมากรรมสถาปัตยกรรม ดนตรีกวางตุ้งพื้นบ้าน ระบำมังกรและสิงโตการรับประทานอาหารแบบส่วนตัว พุดดิ้งนมขิง (Shawan Ginger Milk) เป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีชื่อเสียงอย่างมากในฮ่องกงและมาเก๊า

ที่อยู่: เลขที่ 122 ถนน ต้าเซียงหย่งเมืองชาวานเขตพานหยูเมืองกว่างโจว