• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เกี่ยวกับกวางโจว
首页 > 多语言版本 > Thai > สถานที่ท่องเที่ยว
ภูเขาป๋ายหยุน : ทิวทัศน์อันดับที่หนึ่งของเมืองแพะ
2017-11-06

พื้นที่ชมทัศนียภาพเขตป๋ายหยุนซานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับชาติ 5A ระดับชาติแหล่งเดียวเท่านั้นในกกวางโจว เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงในบริเวณตอนใต้ของกวางตุ้ง ได้รับคำชื่นชมเป็น “ทิวทัศน์อันดับที่หนึ่งของเมืองแพะ” ตั้งแต่สมัยโบราณ ดอยหมอซิงสูง 382 เมตร ลูกภูเขาขึ้นลงเหมือนคลื่นน้ำ   ภูเขาทุกลูกกว้างใหญ่ ประกอบยอดเขาด้วยทั้งหมด 30 กว่าลูก เป็นเทือกเขาส่วนย่อยของถูเขาจิ่วเหลียนซานซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของกวางตุ้ง ก้อนเมฆทับบนดอย ห้วยคลองกระจายผ่านทั่ว นักท่องเที่ยวสามารถไต่เขาชมวิวทั้งเมืองและแม่น้ำจูเจียงจากที่สูงและที่ไกล หลังฝนตกหรือตอนเย็นฤดูใบไม้ผลิต ก้อนเมฆล้อมรอบยอดเขา สวยงามมาก จึงได้ชื่อว่า ภูเขาป๋ายหยุนซาน


白云山-麓湖霞影.jpg

 

ภูเขาป๋ายหยุนซานทิวทัศน์สวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ “สายธารในดอง” “ก้อนเมฆยามเย็น” “พระสงค์จิ่งไท่” เป็นหนึ่งในแปดทิวทัศน์ที่น่าชมมากที่สุดในเมืองแพะ ภูเขาป๋ายหยุนซานมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ พืชพันธุ์มีชนิดหลากหลาย โดยมีพืชประมาณ 1038 ชนิดรวมพืชที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ระดับชาติมากกว่า 10ชนิด ปัจจุบัน สัดส่วนครุ้มครองด้วยพื้นที่สีเขียวมากกว่า 95% ถือว่าเป็น “ปอด” ของเมืองกวางโจว