• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เกี่ยวกับกวางโจว
首页 > 多语言版本 > Thai > สถานที่ท่องเที่ยว
อาสนวิหารพระหฤทัย “อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีสภาคตะวันออกไกล” ที่ถนนอีเต๋อ
2017-11-06

อาสนวิหารพระหฤทัยเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2404 ใช้ทุนประมาณ 4 แสนฟรังก์ ออกแบบโดยนักออกแบบชาวฝรั่งเศส และก่อสร้างโดยช่างชาวจีน สามารถเทียบเท่ากับอาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีสที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นอาสนวิหารคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในกวงโจว และเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างสไตล์โกธิคแบบเจดีย์สองดอยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในประเทศจีน สถาปัตยกรรมคาทอลิกโครงสร้างหินที่ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชีย หนึ่งในสี่อาสนวิหารคาทอลิกโครงสร้างหินในโลก ผนังและเสาของวิหารทุกต้นทุกผนังสร้างด้วยหินแกรนิต


TIM截图20171120053500.jpg


มองจากทางอากาศ หลังคาเป็นครูเสดชิ้นยักษ์ สิ่งแวดล้อมในวิหารเคร่งขรึม เงียบสงบ สง่างาม ผู้นับถือศาสนาคริสต์ทำกิจกรรมศาสนาประจำวันที่นี่ทุกๆวัน

 

คมนาคม

 

รถไฟใต้ดินสา6 ลงที่สถานีถนนอีเต๋อ ออกจากช่อง A แล้วเดินทางด้วยเท้าอีก 470 เมตร

รถไฟใต้ดินสาย 2 ลงที่สถานีจตุรัสจูไห่ ออกจากช่อง B2 แล้วเดินทางด้วยเท้าอีก 590 เมตร


教堂侧面3.jpg


教堂内景3.jpg