• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เกี่ยวกับกวางโจว
首页 > 多语言版本 > Thai > เทศกาล
เทศกาลชีซี(เทศกาลวันแห่งความรัก)
2020-08-25

เทศกาลชีซีเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของชาติมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น.เทศกาลชีซีในกว่างโจวมีความโดดเด่นมากกว่าที่เทศกาลชีซีเด็กหญิงสวมเสื้อผ้าใหม่ใส่เครื่องประดับใหม่วางตกแต่งสิ่งของทุกอย่างที่เตรียมไว้เช่นของโบราณ ดอกไม้ผลไม้ตามฤดูกาลและแป้ง ถูกวางบวงสรวงไว้ในวิหารแปดเซียนจุดธูปเทียนกราบไหว้ทุกคนต้องกลัดเข็มเย็บผ้าไว้ในเสื้อ.เทศกาลชีซีของกว่างโจว มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่าง เช่น การจัดพิธีบูชานางฟ้า ฉีเฉียวการกินข้าวฉีเหนียงการชมการแสดงฉีเหนียงเป็นต้นกว่างโจวมีพื้นที่ที่ยังคงความดั้งเดิมของเทศกาลนี้ไว้ได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะหมู่บ้านดั้งเดิมเช่น หมู่บ้านจูในเขต เทียนเหอและ เหิงชา, เหวินจง, เหมากังใน เมืองหวงผู เป็นมีความดั้งเดิมมากที่สุด.

已编辑图片已编辑图片已编辑图片