• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เกี่ยวกับกวางโจว
首页 > 多语言版本 > Thai > เทศกาล
ประเพณีการดื่มชาของก๋วงฝู
2020-05-19

ประเพณีดื่มชาก๋วงฝู คือประเพณีที่มุ่งเน้นไปที่การดื่มชายามเช้า ,ซึ่งผลิตพัฒนาและเป็นที่นิยมในกว่างโจวและแพร่หลายไปยังสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลของฮ่องกง มาเก๊าและต่างประเทศ . เกิดขึ้นของในสมัยราชวงศ์ชิง, เฉียนฟงและถงจื้อ ผู้สร้างโรงน้ำชาสมัยใหม่”อี้หลีก่วน”และเอ้อหลีก่วน”,ทำให้การการดื่มชาก๋วงฝูนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้น.ผู้คนไปที่โรงน้ำชาเพื่อดื่มชา,ที่เสิร์ฟพร้อมติ่มซำพร้อมกับเค้กเฟิงเจ๋อเหมยหอมๆ เรียกง่ายๆคือ”สองอย่างในหนึ่งเดียว”.ในปัจจุบันอุตสาหกรรมโรงน้ำชากวางโจวมีความเจริญรุ่งเรืองมาก,โรงน้ำชาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เถาเถาจู เหลียนเซี่ยงโหลว หลงหัวโหลว ภัตตาคารกว่างโจว,ภัตตาคารผ่านซือและอื่นๆ ชากวางตุ้งนั้นถือเป็นชาที่ยอดเยี่ยมและมีหลายพันสายพันธุ์.นอกจากนี้ ยังมีพิธีและธรรมเนียมปฏิบัติในการดื่มชา เช่นการบริการน้ำชาก็จะมี “พิธีชงชา “ พิธีเติมน้ำ พิธีการเคาะชา การประทับตราลงบนติ่มซำ ประเพณีของการดื่มชาในก๋วงฝู นั้นมีความพิเศษในระบบวัฒนธรรมอาหารของจีนและเป็นการแสดงออกที่ความสำคัญของวัฒนธรรมก๋วงฝู.