• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เกี่ยวกับกวางโจว
首页 > 多语言版本 > Thai > ทิป
ทิป
2017-11-06

หมายเลขโทรศัพท์ประจำ

สายด่วนร้องเรียนการท่องเที่ยว :86-20-12345

สายด่วนสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว:86-20-81078277

 

หมายเลขโทรศัพท์บริการเพื่อความสะดวกประชาชนระดับชาติ

ตรวจสอบหมายเลขทรศัพท์ภายในเมือง :114

ตรวจสอบรหัสไปรษณีย์:184

พยากรณ์อากาศ:121

แจ้งเวลา:117

ศูนย์ฉุกเฉิน :120

สัญญาณเตือนการจราจรบนท้องถนน:122

สัญญาณเตือนโจร :110

สัญญาณเตือนไฟไหม้ :119